Disclaimer VleesKado (vleeskado.nl)

Aanmaakdatum: 21 maart 2020
Laatste bewerking: 30 juli 2020

Als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71699104, hierna te noemen BBQHarderwijk (met als handelsnaam VleesKado), verleent u hierbij toegang tot vleeskado.nl (“de website”). Vleeskado.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarvan mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Vleeskado.nl spant zich in om de inhoud van deze website zo geregeld mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van vleeskado.nl. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met vleeskado.nl. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan vleeskado.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij vleeskado.nl. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van vleeskado.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Wij zullen deze disclaimer af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of onze voorwaarden wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op via mail@deslagerthuis.nl.